Rychlý kontakt: +420 734 670 662

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že od Vás může být požadováno poskytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje získané prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem v souvislosti s Vaším používáním těchto stránek, budou uchovány, zpracovány a použity exkluzivně jen za účelem evidence zákazníků a zájemců o produkty a služby stránek www.egardens.cz za účelem poskytnutí jedinečné podpory, spočívající zejména v zasílání informací o produktech, navrhování poskytovaní služeb, odesílaní odpovědí na Vaše otázky nebo v tom, abychom Vás mohli informovat o nových výrobcích, službách nebo o propagačních akcích, které Vám budou nabídnuty obchodní firmou Ing. Tomáš Vajčner. V některých případech budou Vaše osobní údaje zpracovány pro výše uvedené účely třetími stranami, které konají v souladu s instrukcemi obchodní firmy Ing. Tomáš Vajčner. Uživatel této stránky uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn účinně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením na adresu Vlárská 22, 627 00 Brno. Momentem odvolání nesmí být osobní údaje dále zpracovávány a musí být vymazány z databáze. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI


Ing. Tomáš Vajčner vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací na této webové stránce. Vzhledem k politice Ing. Tomáš Vajčnera a neustálého zdokonalování produktu, jsou všechny údaje předmětem revize a obchodní firma Ing. Tomáš Vajčner si vyhrazuje právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace, mimo jiné , specifikace, barvy a ceny modelů kdykoliv bez předchozího upozornění.


Ing. Tomáš Vajčner nenese odpovědnost za jakékoliv případy, ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na těchto stránkách. Informace obsažené na tomto webu jsou určeny pouze pro ČR a nemusejí splňovat zákony kterékoli jiné země.